Jaunumi

Galvenais
Jaunas zemes iekārošanai Aragona ielejās!
Visi 17. un 16. ielejas iemītnieki apspriež jaunumus - bagātais aizjūras zemju tirgonis pēkšņi nolēmis pamest savas iekoptās, auglīgās zemes un atgriezties dzimtenē. Visi ielejas brašuļi jau gatavi sacensties, pievienojies viņiem!

Detaļas...
Galvenais
Jaunas zemes iekārošanai Bohemijas ielejā!
Visi 23. ielejas iemītnieki apspriež jaunumus - bagātais aizjūras zemju tirgonis pēkšņi nolēmis pamest savas iekoptās, auglīgās zemes un atgriezties dzimtenē. Visi ielejas brašuļi jau gatavi sacensties, pievienojies viņiem!

Detaļas...
Galvenais
2 hours left to receive your Halloween bonuses
http://www.1100ad.com/wiki/images/f/f0/Halloween_logo_small.png
Dear players!

We would like to inform you that today is the last day you can get your Halloween bonuses — discounts for gold subscriptions, unique heroes and Halloween quest pumpkins. There are two hours left before all these bonuses disappear (somewhere around 14 o'clock server time game servers will be rebooted). So if you are still interested in this content — its time to get it.
1    169 170 171 172 173 174 175    198

Reģistrēties